ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met volgende voorwaarden.

-Afspraken: In geval van annulering van de behandeling dient de klant uiterlijk 24u voorafgaand aan de afspraak te annuleren. Dit is mogelijk via de link in de bevestigingsmail of de automatische herinneringsmail, via bericht/WhatsApp, via mail, via het contactformulier op de website, via Messenger of Direct Message. Indien de klant deze verplichting niet of laattijdig nakomt zal de behandeling 50% aangerekend worden. Indien de klant de dag zelf annuleert of niet komt opdagen wordt de behandeling 100% aangerekend. 

Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, wordt de verloren tijd ingekort op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag aangerekend. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt kan het zijn dat de afspraak verplaatst wordt naar een ander moment, doch wordt de niet geannuleerde afspraak volledig aangerekend.  


-Betalingen: Alle prijzen van behandelingen en producten zijn zichtbaar in de praktijk en op de website. Prijswijzigingen worden minstens 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na aankoop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Payconiq te voldoen. Tenzij anders overeengekomen. 


-Persoonsgegevens en privacy: De klant voorziet Asante van contactgegevens vóór de eerste behandeling, waarvan Asante aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor administratie en facturering.  Deze vertrouwelijke gegevens van de klant worden volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR-Wetgeving). Asante zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. De klant heeft het recht om te allen tijde de gegevens op te vragen en/of te laten verwijderen. 


-Aansprakelijkheid: Asante is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Asante is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Asante  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk. 


-Garantie: Asante geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:  
• De cliënt die gelnagels heeft laten onder houden door een andere styliste zonder overleg. 
• De cliënt die adviezen voor thuisverzorging van de nagels niet heeft opgevolgd.  
• De cliënt die het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werk dagen heeft opgevolgd.

• De cliënt die de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 


-Beschadiging en diefstal: Asante heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie. 


-Klachten: Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw opnieuw worden uitgevoerd zoals overeengekomen.